Frank Furedin Rajat merkitsevät -teos julkaistu!

TIEDOTE 11.7.2022 — JULKAISUVAPAA HETI

Frank Furedin Rajat merkitsevät -teos julkaistu!

_________

Suomalaisuuden Liitto on julkaissut englantilaisen sosiologian emeritus professori Frank Furedin alun perin vuonna 2021 julkaistun teoksen Why Borders Matter. Why Humanity Must Relearn the Art of Drawing Boundaries suomenkielisenä käännöksenä Rajat merkitsevät. Yhteisö, rajat ja arvottaminen.

– Jatkamme tällä teoksella Liiton julkaisutoimintaa, jossa nostamme esille suomalaisessa julkisuudessa laiminlyötyjä teemoja. Teos syventää yhteiskuntatieteelliseltä kannalta vuonna 2020 julkaisemamme Roger Scrutonin Kansakuntaa tarvitaan -teoksen sanomaa, toteaa Suomalaisuuden Liiton puheenjohtaja Ilmari Rostila.

– Ukrainan sodan käynnistyttyä eivät rajojen vastustajat voi olla ymmärtämättä niiden tärkeyttä. Tästä huolimatta länsimaissa yritetään systemaattisesti heikentää moraalisia ja kulttuuria rajoja, kuten aikuinen ja lapsi, yksityinen ja julkinen ja yhä enenevissä määrin myös ihminen ja eläin. Rajojen ottaminen vakavasti on edellytys yhteiskuntamme kulttuuriselle uusintamiselle, toteaa hiljattain Ukrainasta palannut professori Frank Furedi.

Kirja julkaistaan Suomalaisuuden Liiton SuomiAreenalla järjestämän Rajat merkitsevät -keskustelutilaisuuden yhteydessä Porissa 11.7.2021 klo 17.00 (Bebop-lava). Kirjan teemoista keskustelemassa ovat kansanedustaja ja perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra, kansanedustaja Atte Kaleva (kokoomus) sekä kansanedustaja Hilkka Kemppi (keskusta). Keskustelutilaisuuteen osallistuu Suomalaisuuden Liiton vieraana myös Frank Furedi, joka kertoo kirjastaan tilaisuuden alussa. Tapahtuman juontaa toimittaja Ivan Puopolo.  

Teos on saatavilla kirjakaupoista. Teosta voi myös ostaa suoraan Suomalaisuuden Liiton verkkokaupasta sekä sähköpostitse osoitteesta toimisto@suomalaisuudenliitto.fi.
Hinta Liitolta ostettaessa 28€ (sis. alv ja postikulut).

Kirjan ja kirjailijan esittely:

Rajat merkitsevät -teos puolustaa nimensä mukaisesti rajojen ja rajanvedon merkitystä ihmiselämälle. Se lähtee liikkeelle yleisestä havainnosta, jonka mukaan länsimaiset yhteiskunnat ovat vieraantuneet rajoista ja rajan vetämisestä, mikä näkyy inhimillistä elämää merkityksellisesti jäsentävien perustavanlaatuisten erotteluiden ja rajojen kyseenalaistamisena. Teoksessa kuvataan kulttuurisiksi ihanteiksi nousseita rajattomuutta, avoimuutta ja siihen läheisesti liittyvää arvottamisen kieltämistä, ja analysoidaan näiden poliittisia, kulttuurisia, yhteiskunnallisia ja yksilöllisiä vaikutuksia. Rajat ja rajan vetäminen osoittautuvat tärkeiksi tekijöiksi niin kansanvaltaisen ajattelutavan ylläpitämisen kuin yksilön identiteetin kehityksen kannalta.

Frank Furedi on sosiologian emeritusprofessori Kentin yliopistossa Englannissa. Hänet tunnetaan myös yhteiskunnallisena keskustelijana ja kolumnistina. Furedi on kirjoittanut lukuisa artikkeleita ja julkaissut yli 25 kirjaa. Hänen tuotantoonsa kuuluvat mm. teokset How Fear Works: Culture of Fear in the Twenty-First Century (2019), 100 Years of Identity Crisis: Culture War Over Socialisation (2021) sekä syyskuussa julkaistava The Road to Ukraine: How the West Lost its Way (2022).

Rajat Merkitsevät
Yhteisö, rajat ja arvottaminen
ISBN: 978-952-68769-5-5
Kieli: Suomi 
Kustantaja: Suomalaisuuden Liitto
Sivumäärä: 264