Suomalaisuuden Liitto ry

Suomalaisuuden Liiton perinteisenä tehtävänä on herättää ja vahvistaa kansallista tietoutta ja ajattelutapaa, sekä kaikin tavoin edistää suomalaista, erityisesti suomenkielistä kulttuuria.

TIEDOTE: Suomalaisuuden Liitto kanteli opetushallituksen toiminnasta oikeuskanslerinvirastolle

14.3.2024

TIEDOTE 15.3.2024 — JULKAISUVAPAA HETI

Suomalaisuuden Liitto kanteli opetushallituksen toiminnasta oikeuskanslerinvirastolle

Suomalaisuuden Liitto on kannellut opetushallituksen toiminnasta oikeuskanslerinvirastolle.

Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen virasto, opetushallitus, kertoo sivuillaan [1] antaneensa suomenruotsalaisten poliittisia intressejä ajavalle ajatushautomolle ja lobbaustoimistolle, Magmalle, ”[…] tehtäväksi selvittää, millainen tilanne kieltenopetuksessa on ja miten kieltenopetusta voitaisiin kehittää. Selvitys koskee kaikkia kouluissa opetettavia kieliä. […] Magma esittelee selvityksen tulokset keväällä.”[2]

Ajatushautomo Magma on aikaisemmin kertonut tehtävänsä olevan ”toimia mielipidemuokkaajana ja pitkällä aikavälillä turvata ruotsinkielen asemaa Suomessa” sekä ”[…] analysoida ja toimia mielipidemuokkaajana asioissa, jotka ovat ruotsinkielisen identiteetin ja kaksikielisyyden kannalta tärkeitä. Tämä tapahtuu tekemällä aloitteita, hyödyntämällä eri asiantuntijatahojen osaamista, ylläpitämällä keskustelua ja käynnistämällä tutkimuksia”.[3]

Suomalaisuuden Liitto pitää ongelmallisena opetushallituksen selvitystyön ulkoistamista selkeästi puolueelliselle taholle asiassa, jossa esiintyy huomattavia kieliryhmien intressejä koskevia ristiriitoja. Syntyy perusteltu epäilys opetushallituksen toimintaa kohtaan, koska opetushallitus on valinnut selvityksen tekoon tahon, jota ei voida pitää puolueettomana eikä objektiivisena, kun otetaan huomioon Magman julkilausutut tavoitteet.

Tämän vuoksi Suomalaisuuden Liitto on pyytänyt OKV:ta tutkimaan onko opetus- ja kulttuuriministeriön alainen opetushallitus toiminut asiassa väärin, ja onko sen toiminta rikkonut puolueettomuus- ja objektiviteettiperiaatetta antaessaan kaikkia kieliryhmiä koskevan selvitystyön selkeästi puolueellisen ajatushautomon tehtäväksi

Oikeuskansleri on jo aikaisemmin kiinnittänyt opetus- ja kulttuuriministeriön huomiota ”[…] yleisiin oikeusperiaatteisiin kuuluvan puolueettomuuden ja yleensä objektiviteettiperiaatteen noudattamiseen ministeriön lainvalmistelussa ja sen järjestämisessä” (Diaarinumero: OKV/574/10/2022 OKV/1225/10/2022, 5.12.2022).

Viitteet:

[1] https://www.oph.fi/fi/uutiset/2024/toisen-kotimaisen-kielen-kehittamisohjelma-loppusuoralla-tulossa-useita-raportteja luettu 11.3.2024

[2] https://www.oph.fi/fi/uutiset/2024/toisen-kotimaisen-kielen-kehittamisohjelma-loppusuoralla-tulossa-useita-raportteja luettu 11.3.2024

[3] https://web.archive.org/web/20090119135053/http://magma.fi/om/ajatushautomo

Suomalaisuuden Liiton perinteisenä tehtävänä on herättää ja vahvistaa kansallista tietoutta ja ajattelutapaa, sekä kaikin tavoin edistää suomalaista, erityisesti suomenkielistä kulttuuria.