Suomalaisuuden Liitto ry

Suomalaisuuden Liiton perinteisenä tehtävänä on herättää ja vahvistaa kansallista tietoutta ja ajattelutapaa, sekä kaikin tavoin edistää suomalaista, erityisesti suomenkielistä kulttuuria.

Suomalaisuuden Liitto ry:n tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Suomalaisuuden Liitto ry

Aurorankatu 7 A 1

00100 Helsinki

rekisteri (a) suomalaisuudenliitto.fi

(09) 442 824

Keräämämme tiedot ja niiden käyttötarkoitus

Henkilötietoja kerätään yhdistyksen jäseniltä, asiakkailta ja muilta yhteystietonsa meille luovuttaneilta. Suomalaisuuden Liitto ei hanki tietoja kolmansilta osapuolilta.

Kerätyt tiedot sisältävät henkilön nimen, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), laskutustiedot (osoite), ikä, sukupuoli.

Tietoja käytetään jäsenrekisterin ylläpitoon, laskutukseen, tiedottamiseen, toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä mahdollisten väärinkäytösten estämiseen.

Kuka tietojasi käsittelee?

Kerättyjä tietoja käsittelee siihen erikseen valittu rekisterinhoitaja ja tarvittaessa muut Suomalaisuuden Liiton hallituksen valtuuttamat henkilöt, joiden tehtävien hoidon kannalta tämä on tarpeellista. Jäsentietojen käsittely edellyttää erityisen Suomalaisuuden Liitolle luodun jäsenrekisterijärjestelmän käyttämistä ja salasanoja. Jäsentietoja voidaan luovuttaa kolmannen osapuolen käsiteltäviksi ainoastaan silloin, kun nämä hoitavat yhdistyksen puolesta sopimuksen mukaisia tehtäviä, kuten esimerkiksi laskutusta, postitusta tai sähköisiä palveluita. Kolmannet osapuolet huomioivat tietosuoja-asetuksen vaatimukset hoitaessaan sopimuksen mukaisia tehtäviään.

Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on jäsenrekisterin ja yhdistystoimintaan liittyen velvoitteiden, kuten laskutuksen kannalta tarpeellista.

Oikeutesi

Olet oikeutettu tietämään, mitä henkilötietoja sinusta on kerätty. Voit myös pyytää korjaamaan virheelliset tiedot tai poistamaan ne kokonaan.

Muutokset

Tietosuojaseloste on laadittu 25.5.2023 ja sitä päivitetään, mikäli henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa tapahtuu muutoksia.

Suomalaisuuden Liiton perinteisenä tehtävänä on herättää ja vahvistaa kansallista tietoutta ja ajattelutapaa, sekä kaikin tavoin edistää suomalaista, erityisesti suomenkielistä kulttuuria.