KANNANOTTO: Pohjoismaiden kielipoliittinen julistus syrjii suomenkielisiä

6.5.2024

KANNANOTTO 7.5.2024 — JULKAISUVAPAA HETI

Pohjoismaiden kielipoliittinen julistus syrjii suomenkielisiä


Pohjoismaiden opetus- ja kulttuuriministerit allekirjoittivat uuden pohjoismaisen kielipoliittisen julistuksen 2.5.2024 Tukholmassa. Suomalaisuuden Liitto pitää julistusta suomenkielisiä syrjivänä. Julistuksessa, jonka valmisteluun myös Suomi on osallistunut, on unohdettu suomenkielisten näkökulma.

Julistus rajaa suomen kielen ja siten suomalaisten enemmistön pohjoismaisen kieliyhteisön ulkopuolelle. Julistus kelpuuttaa pohjoismaiseen kieliyhteisöön vain skandinaavisten kielten (ruotsi, norja, tanska) puhujat. Julistus esittääkin yhdeksi tavoitteekseen varmistaa, että jokainen pohjoismaalainen, siis myös jokainen suomalainen:

[…] 2) kykenee kommunikoimaan vähintään yhdellä skandinaavisella kielellä ja taitaa muita skandinaavisia kieliä, niin että hän voi olla osa pohjoismaista kieliyhteisöä.

Julistuksen mukaan pohjoismaisessa yhteistyössä käytetään vastedeskin ainoastaan skandinaavisia kieliä eli norjaa, ruotsia ja tanskaa, vaikka suomen kieli hyväksyttiin pohjoismaiden neuvoston viralliseksi työkieleksi vuonna 2018.

Julkilausumassa mainitaan, että julistuksen tavoitteiden toteutumista aletaan seurata nk. työohjelmien avulla. Julkilausumaksi tarkoitetun sopimuksen toimenpiteitä halutaan näin saada osaksi maiden käytännön politiikkaa. Tämä tarkoittaa suomenkielisille pakollisen ruotsin opiskelun tehostamista ja ruotsin osaamisvaatimusten kiristämistä. Tämä esitetään – kuten aikaisemmassa (vuonna 2006 hyväksytyssä) pohjoismaisessa kielipoliittisessa julistuksessa – ”oikeutena oppia” skandinaavinen kieli. Todellisuudessa tämä ”oikeus” tarkoittaa kuitenkin pakkoa, pakollisia ruotsin opintoja suomenkielisille.

– Suomi on pohjoismaa, ja suomenkieliset suomalaiset tulee hyväksyä samalla tavalla Pohjoismaiden kansalaisiksi kuin skandinaavisia kieliä puhuvatkin. Pohjoismaalaisuuden kytkeminen vain skandinaavisiin kieliin syrjii suomenkielisiä ja loukkaa suomenkielisiä kieliryhmänä, toteaa Suomalaisuuden Liiton puheenjohtaja Ilmari Rostila.

Suomalaisuuden Liitto ei hyväksy Suomen sitoutumista kielipoliittiseen julistukseen, jonka julkilausuttuna tavoitteena on kehittää skandinaavisten kielten varaan rakentuvaa, mutta suomenkieliset unohtavaa, yhteispohjoismaista identiteettiä.

– Sitoutuminen suomenkielisiä syrjivään julistukseen on virhe. Samaan aikaan, kun me olemme huolissamme suomen kielen aseman heikentymisestä ja haluamme puolustaa kielemme käytettävyyttä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla, valtiovalta ohjaa ihan toiseen suuntaan, unohtaa suomen kielen ja suomenkieliset. Pohjoismaisen yhteistyön tulee perustua keskinäiselle yhteistyölle ja ystävyydelle. Tähän kuuluu kaikkien osapuolten kielellisen identiteetin kunnioittaminen ja kielellisen erilaisuuden ja tarpeiden tunnustaminen, toteaa Suomalaisuuden Liiton toiminnanjohtaja Juuso-Ville Gustafsson.

Taustaksi:

https://pub.norden.org/politiknord2024-710/pohjoismainen-kielipoliittinen-julistus.html (Pohjoismaiden kielipoliittinen julistus)

https://www.norden.org/fi/news/pohjoismainen-kieliyhteiso-vahvistuu-uusi-pohjoismainen-kielipoliittinen-julistus (Nordenin tiedote)

https://valtioneuvosto.fi/-//1410845/ministerit-henriksson-ja-multala-allekirjoittivat-pohjoismaisen-kielipoliittisen-julistuksen-tukholmassa (VNK:n tiedote)


LISÄTIEDOT

Puheenjohtaja Ilmari Rostila

Toiminnanjohtaja Juuso-Ville Gustafsson

(ks. sivulta yhteystiedot)