Suomalaisuuden Liitto ry

Suomalaisuuden Liiton perinteisenä tehtävänä on herättää ja vahvistaa kansallista tietoutta ja ajattelutapaa, sekä kaikin tavoin edistää suomalaista, erityisesti suomenkielistä kulttuuria.

TIEDOTE: Oikeuskansleri jätti tutkimatta Opetushallituksen toimintaa koskevan kantelun

1.6.2024

Suomalaisuuden Liitto kanteli maaliskuussa 2024 oikeuskanslerinvirastolle Opetushallituksen päätöksestä ulkoistaa kielenopetusta koskeva selvitystyö selkeästi puolueelliselle suomenruotsalaisten poliittisia intressejä ajavalle ajatushautomo Magmalle. [1]

Suomalaisuuden Liitto pyysi OKV:ta tutkimaan onko opetus- ja kulttuuriministeriön alainen opetushallitus rikkonut puolueettomuus- ja objektiviteettiperiaatetta antaessaan kaikkia kieliryhmiä koskevan selvitystyön taholle, jota ei voida pitää puolueettomana eikä objektiivisena Magman julkilausutut tavoitteet huomioon ottaen [2].

Apulaisoikeuskansleri Petri Martikaisen 31.5.2024 antaman ratkaisun (OKV/697/10/2024) mukaan OKV ei aio tutkia asiaa. Ratkaisun mukaan ”[…] puolueettomuuden arviointiin on paremmat edellytykset siinä vaiheessa, kun sen tuloksia arvioidaan ja niistä muodostetaan kannanottoja” [3].

Suomalaisuuden Liitto pitää erikoisena apulaisoikeuskanslerin ratkaisua, jonka mukaan puolueellisuutta voidaan arvioida vasta selvitystyön valmistumisen jälkeen.

– Puolueellisen tahon mukaan ottaminen on kaikkea muuta kuin hallintolain edellyttämää viranomaistoiminnan puolueettomuutta. On vaikea nähdä, miten tällaista päätöstä voidaan perustella lain edellyttämällä objektiivisuudella, toteaa Suomalaisuuden Liiton puheenjohtaja Ilmari Rostila.

Suomalaisuuden Liitto tarkkailee selvitystyön etenemistä ja harkitsee uuden kantelun tekemistä sen valmistuttua.

Suomalaisuuden Liiton perinteisenä tehtävänä on herättää ja vahvistaa kansallista tietoutta ja ajattelutapaa, sekä kaikin tavoin edistää suomalaista, erityisesti suomenkielistä kulttuuria.